joi, 31 iulie 2008

Mortare de Zidarii si Tencuieli

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:

-asigurarea documentelor de executie;
-verificarea calitatii privind trasarea pozitiei elementelor de constructii;
-verificarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate;
-instruirea personalului in executarea lucrarilor;
-dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
-racorduri de energie, apa şi alte utilitati.

Mortarele se utilizeaza pentru realizarea zidariilor si tencuielilor pe elemente de constructii din beton, BCA, suporţi de zidarie, inlocuitori de caramida.

Compozitia, prepararea si transportul mortarelor
In compozitia mortarelor intra urmatoarele materiale:

a)Liantii care sunt:
-var hidraulic;
-var pasta
-slam de carbid (poate inlocui pasta de var) cu densitatea si consistenta corespunzatoare. Slamul de carbid trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in normativele in vigoare.

b)Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice în vigoare.
c)Agregate (de regula nisip natural de cariera sau de rau) care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Proportia in care se vor utiliza în amestecul de mortar se va stabili prin incercari, asigurandu-se un continut de cel putin 50% nisip natural, nisipul de mare (care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normele în vigoare), se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si de tencuieli avand marca 25.
Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice.
d)Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii.
e)Aditivi
Pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa, se recomanda sa se utilizeze plastifiantul mixt DISAN – dozarea se va face pe baza de incercari.

Ca accelerator de priza se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau var-ciment recomandate mai ales pe timp friguros.
Intarzietorii de priza se utilizeaza numai pe baza unor prescriptii speciale.
Conditiile de utilizare si proportiile in care se folosesc aditivii sund numai cele din prevederile tehnice ale acestora.

Dupa domeniul de utilizare si lucrabilitate, respectandu-se conditiile tehnice prevazute de normativele in vigoare, compozitia mortarelor difera si ele se impart în :
-mortare pentru zidarie
-mortare pentru tencuieli

Mortarele pentru zidarie sunt caracterizate prin marca. Marca reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice ale mortarului pus in opera.

Alegerea tipului de mortar de zidarie utilizat se face de catre proiectant, care va tine cont de urmatoarele :
-solicitarile la care sunt supuse partile respective de constructie ;
-materialul si grosimea zidariei ;
-umiditatea mediului interior si exterior;
-conditiile specifice ale regiunii si constructiei (seismicitate si mod de exploatare).

Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi de tencuiala trebuie sa scada de la suprafata suportului spre exterior.

a)Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli se va face de catre proiectant, care va tine cont de uirmatoarele :
-felul lucrarii ;
-umiditatea mediului exterior si interior ;
-materialele pe carfe se aplica tencuiala.

b)In functie de aceste elemente, se stabilesc urmatoarele :
-tipul mortarului ;
-marca mortarului ;
-marimea si natura agregatelor.

Stratul vizibil al tencuielilor – tinciul – se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund, eventual cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin.

Pentru gleturi se utilizeaza :
-pasta de ipsos – utilizabila si pentru profile ;
-pasta de var ;
-slam de carbid cu adaos de ipsos.

Pentru prepararea mecanizată a mortarelor se utilizeaza următoarele utilaje:
-malaxoare cu amestecare fortata;
-betoniere cu cadere libera.

Conditiile de utilizare si proprotiile in care sunt folosite adaosurile trebuie respectate conform prevederilor tehnice.
Pentru obtinerea unor mortare mai omogene, se recomanda ca varuil pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var.
Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare.
Durata de amestecare se va respecta conform prevederilor tehnice ale cartii tehnice a utilajului de preparat, dar nu va fi mai puţin de 45 secunde de la introducerea ultimului component ; aceasta se va majora dupa caz, cum ar fi :
-utilizarea de aditivi şi adaosuri ;
-perioade de timp friguros ;
-utilizarea la betonul de support a agregatelor cu granule mai mari de 31 mm ;
-betoane cu lucrabilitate redusa.
La terminarea unui schimb sau la o intrerupere a prepararii mortarului mai mare, este obligatorie spalarea tobei betonierei cu apa amestecata cu pietris.

Durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a mortarului în buncar-tampon va fi de maxim 20 minute.
Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate, care sa permita transportarea si punerea in lucrare a mortarelor cat mai rapid si cat mai comod.
Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant.
Punerea in opera a mortarelor se va face conform normelor in vigoare privind executarea zidariilor si a tencuielilor.

Controlul calitatii mortarelor
Activitatea de control a calitatii mortarelor cuprinde urmatoarele :
a)Cu scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator, se fac următoarele determinari:
-lucrabilitate ;
-temperatura ;
-densitate aparenta ;
-continut de aer oclus.

b)Cu scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare, imediat dupa inregistrare, se face analiza urmatoarelor rezultatle :
-rezistenta la compresiune ;
-densitate la vârsta de 28 zile;

c)Rezultatul calitatii mortarului pus in lucrare se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant.

www.constructii-casata.blogspot.com

Niciun comentariu:

 

blogger templates | Make Money Online